Advies Concepten Programmering

STROOM ontwikkelt vernieuwende concepten en gedegen projectplannen. Bij STROOM kun je terecht voor strategische advisering en coaching. Cases:

Projectontwikkeling Museum of the Moon

Een betoverende en enorme maan in de Grote Kerk in Breda. Het lichtkunstwerk van de Engelse kunstenaar Luke Jerram leek te zweven in het middenschip van de kerk. STROOM schreef mee aan het projectplan, stelde de begroting op, bracht structuur aan in de randprogrammering en legde de eerste productionele contacten. In opdracht van Grote Kerk Breda. Voorjaar 2021 Foto’s: Marco Diks

Advies en projectontwikkeling Europees project Orfeo en Majnun

Europese samenwerking van operafestivals om in 5 landen het participatieproject Orfeo en Majnun te organiseren. STROOM ontwikkelde voor Operadagen Rotterdam de blauwdruk voor de Rotterdamse editie. STROOM werkte samen in het Europese team, schreef het projectplan inclusief de begroting en betrok lokale partners.
Europese partners: La Monnaie/De Munt(Brussel), Operadagen Rotterdam, Valletta 2018 Foundation, Wiener Konzerthaus, Imaginarius (Santa Maria da Feira), Krakowskie Biuro Festiwalowe (Krakow), Festival d’Aix en Provence, Creative Europe www.orfeoandmajnun.eu 2017-2018

Programmasamenstelling Royal Roots

In 1404 trouwt de schatrijke Johanna van Polanen met Engelbrecht van Nassau in Breda. De basis voor de stamboom van de familie (Oranje-) Nassau én het begin van een periode van welvaart en vernieuwing, creativiteit en ambitie. Dit verhaal inspireerde Breda Marketing en Stedelijk Museum Breda om het initiatief te nemen voor het meerjarige programma Royal Roots dat de geschiedenis van de Bredase Nassaus verbindt met de toekomst.
STROOM ontwikkelde voor Royal Roots een onderbouwd programmaconcept met plan van aanpak en een jaar rond stadsprogramma waarbij lokale partijen betrokken worden. www.royalroots.nl Najaar 2022

Succesfactoren bij themajaren

Gebaseerd op ervaring met diverse themajaren (Breda 750, 100 jaar Rabobank, 75 jaar Wederopbouw Rotterdam, 150 jaar Nieuwe Waterweg, 500 jaar Mastbos, 350 jaar Vrede van Breda) stelde STROOM een notitie op voor Breda Marketing. Focus lag op succes-en faalfactoren van themajaren, een advies en een stappenplan. 2021

Andere voorbeelden advies/conceptopdrachten

Advies festival Breda Photo, MVRDV installatie in openbare ruimte

Conceptontwikkeling Live Art Festival, in opdracht van Podium Bloos. Strategie en opzetorganisatie van een nieuw festival. (Mei, juni, juli 2017)

Vrede van Breda 2017, concept-ontwikkeling en voorbereiding viering 350 jaar Vrede van Breda in 2017.

Projectplan Stadsproductie Romeo en Julia Chassé Theater. (2014)

Conceptontwikkeling 500 jaar Mastbos, in opdracht van Staatsbosbeheer (najaar 2013-2014)

Conceptontwikkeling tentoonstelling 25 jaar The Simpsons, i.s.m. TV, Culture, Media Consultancy (2014)

Festival Food4you, advisering toekomststrategie en plan van aanpak kennisfestival/ Wageningen Universiteit.(2011-2012)

Bidbook Blooming on Tour, nieuw evenement voor bloementeeltsector, conceptontwikkeling en brainstormsessies

Foto: Duizenddingen

Nieuwsgierig?

Neem contact op met Lidwien en laat je ideeën stromen.