350 jaar Vrede van Breda

2015

De essaybundel over de Vrede van Breda werpt een hedendaags licht op de betekenis van dit historische akkoord voor Nederland, voor Europa en voor de Wereld. Welke invloed heeft de in 1667 in Breda gesloten vrede gehad? De Vrede van Breda ging de boeken in als vrede waarbij de Nederlanden Nieuw Amsterdam (New York) ruilden voor Suriname. Ook wordt in het boek een kritische blik op deze gebeurtenis geworpen vanuit een modern perspectief.

De bundel biedt inzichten van experts uit diverse disciplines en landen die destijds betrokken waren bij deze oorlog. Verschillende perspectieven komen aan bod waaronder militaire aspecten zoals de gewaagde tocht naar Chatham onder leiding van Michiel de Ruyter, volken- en zeerecht, literatuur/propaganda, politiek en de gevolgen voor Breda.

Daarnaast wordt de betekenis van de Vrede van Breda voor de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden belicht. De essays zijn zowel in het Nederlands als het Engels in het boek opgenomen.

De bundel is prachtig vormgegeven met historisch beeldmateriaal, verzorgd door Yurr Rozenberg (Yurr Studio).

STROOM  stond aan de wieg van de viering van 350 jaar Vrede van Breda in 2017. In nauwe samenwerking met het Stadsarchief en diverse andere partijen die als projectpartners aansloten bij onze initiatiefgroep, ontwikkelden we dit culturele project. De essaybundel vormde het startdocument om een verdiepende en solide historische basis te leggen onder de activiteiten van de viering.

  • Initiatiefgroep
  • Ynze Alkema, Raymond Kubben, Willem van der Vis, Walter van der Garde, Marieke Beekers-Meijer, Yurr Rozenberg, Annelies Diks-Krijgsman, Lidwien Hupkens

  • Foto’s: Ruben van den Hooff

Foto: Duizenddingen

Nieuwsgierig?

Neem contact op met Lidwien en laat je ideeën stromen.